TAMK maakunnassa

Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu on Tampereen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Se tuo korkeakoulujen koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa lähemmäs seutukuntia ja samalla tukee niiden innovaatiotoiminnan kehittämistä. Toiminta painottuu aikuiskoulutukseen ja työelämäpalveluihin.

Palvelut
TAMKin maakunnallisia palveluja ovat mm.

  • ammattikorkeakoulututkintoon johtava aikuiskoulutus
  • opiskelijoiden kehitystehtävät, harjoittelut ja opinnäytetyöt
  • avoin ammattikorkeakouluopetus
  • ammatillinen täydennyskoulutus
  • tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI).

Neuvottelukunnat
Seudullisina yhteistyöryhminä toimivat neuvottelukunnat Luoteis-Pirkanmaalla, Mänttä-Vilppulan seudulla ja Virtain seudulla. Ne koostuvat alueellisista työelämän edustajista ja niissä käydään keskustelua mm. seudullisista koulutus- ja kehitystarpeista, toimintakäytännöistä ja koulutusten markkinoinnista.

Korkeakouluasiamiehet
Seudulliset korkeakouluasiamiehet Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Sastamalassa ja Virroilla toimivat TAMKin paikallisina edustajina. Heidän tehtävänään on koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluevaikutuksen edistäminen.

Yhteistyökumppanit
Alueita palvelevassa kehittämisessä TAMK tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mm. Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa.